主頁 Home Phim TVB Phổ Biến Khí Phách H...

Khí Phách Hào Tình

分享 Share

Khí Phách Hào Tình – No Regret

Số́ tập32

Năm: 2010

Thập niên 30, tình hình chính trị Quảng Châu gặp nhiều biến động, tệ nạn xã hội mặc sức hoành hành. Do thị trường kinh doanh á phiện thu lợi béo bở, chính phủ đương thời quyết định thành lập cục cấm thuốc phiện, mang danh nghĩa cấm nhưng thực chất là công khai tiếp tay cho việc kinh doanh ngầm mặt hàng này. Đầu sỏ của cục cấm thuốc phiện gồm Trịnh Lãng Quân (Nhạc Huê) và con lớn Trịnh Cửu Muội (Đặng Tụy Văn) – là người làm việc cẩn trọng kín tiếng….