主頁 Home Phim TVB Kinh Điển Đoàn Binh Nô...

Đoàn Binh Nội Trợ

分享 Share

Đoàn Binh Nội Trợ –Family Link

Số́ tập21

Năm: 2007

CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH RẤT PHỨC TẠP. ĐIỂN HỈNH NHƯ GIA VÌ CHỒNG ĂN MẶC KHÁC THƯỜNG NÊN MẮC PHẢI BỆNH LO LẮNG.

HƯƠNG THÌ NHIỄM BỆNH XÃ HỘI TỪ CHỒNG, VÀ NGA LY DỊ GIẢ VỚI CHỒNG NHƯNG CHỒNG LẠI CÓ NGƯỜI YÊU KHÁC.

MẶT KHÁC, QUYỀN DO VỢ MẤT SỚM NÊN ĐÃ LÚNG TÚNG KHI TRỞ THÀNH TRỤ CỘT GIA ĐÌNH. CÒN VỢ CỦA TUẤN TỰ TỬ CŨNG VÌ GIA, HƯƠNG VÀ NGA ĐÃ CÓ LẦN CẢNH CÁO CỒ NÊN ÂN HẬN TRONG LÒNG…