主頁 Home Phim TVB Kinh Điển Đội Pháp Lý T...

Đội Pháp Lý Tiên Phong

分享 Share

Đội Pháp Lý Tiên Phong – Forensic Heroes

Số́ tập:25

Năm: 2006

Diễn viên: Chung Gia Hân, Âu Dương Chấn Hoa, Mông Gia Tuệ, Lâm Văn Long

Cao Nhan Bác là bác sĩ pháp y có tài quan sát hơn người và một đầu ốc sáng suốt, dựa vào một sợi tóc hay một sợi quần áo là có thể phá án. Thế nhưng anh không ngờ khi thăm em vợ anh là bác

sĩ pháp y và nhu thanh tra cao cấp lại nghi ngờ anh hạ độc hại chết vợ mình, bằng kinh nghiệm và trí thức uyên bác anh đã tự chứng minh mình vô tội.